top of page

Kleindierensportvereniging ”Door Veredeling Verbetering” (D.V.V.) stelt zich tot doel om kleindieren, waaronder gerekend konijnen, hoenders, serama ’s, sierduiven, sier- en watervogels, cavia’s en kleine knagers te veredelen en daarmee bepaalde rassen en kleurslagen voor uitsterven te behoeden. Het gaat hier zowel om Nederlandse als om buitenlandse rassen.

 

Natuurlijk staat het plezier van het houden en verzorgen van deze dieren bij de leden van D.V.V. voorop. Het houden van kleinvee is al eeuwen oud. En als je op de tentoonstelling om je heen kijkt dan kom je toch snel tot de conclusie hoe belangrijk het is om dit levend cultureel erfgoed van onze voorouders in stand te houden. Deze levendige en mooie hobby is voor velen een rustpunt in hun drukke dagelijkse bestaan. Het voordeel van deze hobby is dat zij dicht bij huis kan worden uitgeoefend. Voor kinderen heeft deze hobby iets educatiefs. Men brengt ze op deze manier de liefde voor het dier bij en door de dagelijkse verzorging geeft men ze verantwoordelijkheid.

 

De kleindierensport heeft zich ontwikkeld, onder de paraplu van het Facilitair Bureau voor de kleindierenteelt (FB), tot een professionele hobby. De kleindierensport staat in deze tijd zwaar onder druk door onder andere de verstedelijking en de verschuiving in de vrijetijdsbesteding van mensen die is ontstaan. Dit komt niet ten goede aan het fokken en in stand houden van de vele kleindierenrassen en kleurslagen. Vroeger was het heel gewoon dat allerlei soorten dieren in de verschillende kleurslagen werden gehouden. Je zag ze overal op de erven in de steden en dorpen. Tegenwoordig is het houden van kleindieren eerder uitzonderlijk dan gewoon. Gelukkig is er in Nederland nog een harde kern die zich inzet voor de fok van kleindieren.

 

Kleindieren sportvereniging “Door Veredeling Verbetering”(D.V.V.) houdt jaarlijks haar clubtentoonstelling in week 44.

 

Deze dieren worden gekeurd door gediplomeerde keurmeesters die, aan de hand van door de F.B. uitgebrachte standaards, alle dieren keuren. Uiteraard is de conditie van deze dieren bij deze keuring erg belangrijk. Maar ook belangrijk is of de dieren voldoen aan de kwalificaties zoals in de hiervoor bedoelde standaards zijn aangegeven. Alle fokkers hopen natuurlijk op een hoog predicaat want dat is immers de kroon op het werk van het afgelopen fokseizoen..

bottom of page