top of page

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Op jaarbasis bedraagt de contributie  € 10,00

 

Om dieren op tentoonstellingen in te mogen sturen is het laten tatoeëren en enten van konijnen, het bestellen van ringen en het lidmaatschap van Kleindierenliefhebbers Nederland verplicht.

 

De kosten van een fokkerskaart van KLN, waarbij inbegrepen het maandblad Kleindiermagazine, bedragen:

 KLN- Kleindierliefhebbers Nederland € 53,50 dit is incl. het kleindiermagazine welke u maandelijks ontvangt.

Voor jeugdleden zijn de kosten €9,50
* Bedragen gelden bij automatische incasso, anders komt er nog  €2,50 bij.

 

Het bij het lidmaatschap inbegrepen abonnement op Kleindiermagazine geldt niet voor jeugdleden.

bottom of page